Mareta Hunt

Te Rau Ora’s leadership across Māori health and mental health, the leading mahi in kaupapa for rangatahi and suicide prevention, kaupapa Māori engagement and training, research and scholarship. 

Integrating an all of hauora approach!

E tuku mihi ana ki te whānau o Te Rau Ora Hari Huringatau 20!

Mareta Hunt, Poutokomanawa – Director, Starship Digital and Community Engagement